Whitepapers

Op deze pagina kunt u whitepapers aanvragen. Zie hieronder de whitepapers die op dit moment opvraagbaar zijn.

Strategische Personeelsplanning

De omgeving van ondernemers verandert snel. Het is dynamisch en veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Vooruitzien en voorbereiden vormen daarom een uitdaging, aanpassen is noodzakelijk.
Krimp, groei, wet- en regelgeving, flexibilisering, vergijzing en ontgroening vragen om aandacht. Vooruitkijken betekent ook dat er strategisch naar personeel gekeken moet worden. Strategische personeelsplanning helpt te anticiperen én om te gaan met onvoorspelbare omstandigheden.

Vraag whitepaper aan

WWZ in de praktijk

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is door de eerste kamer goedgekeurd en is van kracht per 1 januari 2015. Het wetsvoorstel is onder meer bedoeld om het ontslagrecht eenvoudiger te maken, de
kosten voor ontslag omlaag te brengen en werknemers sneller door te laten stromen naar een vast dienstverband.

De huidige ‘Flexwet’ (Wet Flexibiliteit en Zekerheid) stamt uit 1999. Het kabinet is van mening dat deze wet niet meer past bij de huidige economische omgeving. Daarom heeft het kabinet alle afspraken uit het
sociaal akkoord verwerkt in één overkoepelend wetsvoorstel. Wat verandert er precies met dit nieuwe pakket aan wetswijzigingen? In deze brochure maken wij duidelijk wat er precies wijzigt en hoe u het beste om kunt gaan met deze wijzigingen.

Vraag whitepaper aan

Wat is payroll

Payroll laat ondernemers ondernemen

Payroll
Onze opdrachtgevers:
Aeres Agree gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?