Talent voor groei
Talent voor groei
  • Laat ondernemers ondernemen
  • Ontzorgen dichtbij persoonlijk
  • Wel de lusten niet de lasten

Payroll & Wetgeving

Op deze pagina kunt u whitepapers aanvragen. Zie hieronder de whitepapers die op dit moment opvraagbaar zijn.

Strategische Personeelsplanning

De omgeving van ondernemers verandert snel. Het is dynamisch en veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Vooruitzien en voorbereiden vormen daarom een uitdaging, aanpassen is noodzakelijk.
Krimp, groei, wet- en regelgeving, flexibilisering, vergijzing en ontgroening vragen om aandacht. Vooruitkijken betekent ook dat er strategisch naar personeel gekeken moet worden. Strategische personeelsplanning helpt te anticiperen én om te gaan met onvoorspelbare omstandigheden.

Vraag whitepaper aan

Wet werk en zekerheid

Bent u werkgever? Dan praten we u graag bij en kijken we samen met u naar de gevolgen voor uw organisatie. Wellicht hebben we een aantal oplossingen voor u, die zorgen voor maximale flexibiliteit. Zo kent de NBBU-cao voor uitzendkrachten een aantal aantrekkelijke uitzonderingen op de nieuwe wetgeving. Wellicht kunt u daar ook gebruik van maken. Neem daarom contact met ons op om een afspraak te maken.

Deze wet bevat onder meer regels over tijdelijke en vaste contracten. Wilt u weten wat er precies in staat? Download dan onze brochure Wet werk en zekerheid.

Vraag whitepaper aan