Inloggen

Payroll voor werkgevers

Betaling en cao

We betalen uw payrollmedewerkers één keer per vier weken uit. U krijgt vierwekelijks een factuur. Aeres Agree Payroll hanteert de cao van brancheorganisatie NBBU. Het uitgangspunt daarin is het zogenoemde loonverhoudingsvoorschrift. Dit betekent dat het loon en de vergoedingen die wij aan uw payrollkracht betalen, gelijk zijn aan het loon en de vergoedingen die u zou betalen als de medewerker direct bij u in dienst was. Een andere optie is om volgens uw eigen cao te betalen. Goed werkgeverschap staat bij ons voorop.

Hoe lang kunt u payrollen?

Via Aeres Agree kan een medewerker op basis van een flexibele overeenkomst 5,5 jaar werken. Wij sluiten daarvoor met u een inleenovereenkomst af. Met de payrollkracht hebben wij een overeenkomst voor bepaalde tijd. Aangezien elk bedrijf anders is, vraagt iedere situatie om maatwerk. Met ons persoonlijke advies bent u verzekerd van de meest gunstige tariefstelling.

Ziekterisico

Kiest u voor payrolling bij Aeres Agree Payroll, dan kunt u ook het ziekterisico aan ons uitbesteden. Wij nemen dan de kosten van het verzuim en alle bijbehorende administratieve verplichtingen over. Draagt u dit risico zelf? Dan betaalt u een lager payrolltarief. U draagt dan wel zelf de kosten als uw medewerker zich daadwerkelijk ziek meldt.

Wat is een G-rekening?

Een g-rekening is een geblokkeerde rekening die wij alleen kunnen gebruiken om betalingen te doen aan de Belastingdienst. Door de loonbelasting en sociale premies voor uw payrollmedewerkers op deze rekening te storten, kunt u er zeker van zijn dat wij deze belasting en premies aan de Belastingdienst betalen. Op uw factuur geven we duidelijk aan om welk bedrag het gaat. Op die manier garanderen we u dat u optimaal beschermd bent tegen aansprakelijkheidsrisico’s.

Payroll & Wetgeving

De omgeving van ondernemers verandert snel. Het is dynamisch en veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Vooruitzien en voorbereiden vormen daarom een uitdaging, aanpassen is noodzakelijk.

Krimp, groei, wet- en regelgeving, flexibilisering, vergijzing en ontgroening vragen om aandacht. Vooruitkijken betekent ook dat er strategisch naar personeel gekeken moet worden. Strategische personeelsplanning helpt te anticiperen én om te gaan met onvoorspelbare omstandigheden.

Hoe werkt het?

Aeres Agree is als juridisch werkgever verantwoordelijk voor onder andere de arbeidsovereenkomst en salarisuitbetaling. U blijft zelf praktisch werkgever, wat betekent dat de werknemer onder uw leiding en toezicht werkt en onder uw begeleiding valt.

Hoe het werkt?

Aeres Agree is als juridisch werkgever verantwoordelijk voor o.a. de arbeidsovereenkomst en salarisuitbetaling. Als werknemer werk je onder leiding en toezicht van de opdrachtgever van Aeres Agree.

Contact

Aeres Agree kan jouw administratieve zaken uit handen nemen. Zo hoef je je niet druk te maken over de facturatie aan je opdrachtgever en het afdragen van sociale premies en belasting. Wil je weten wat payrolling voor jouw specifieke situatie kan betekenen, neem dan contact met onze accountmanagers via telefoonnummer 026-3695755.
Vacatures
inVertrouwelijk
inRegio Utrecht
inRegio Tiel
inVertrouwelijk
inVertrouwelijk

Aeres Agree heeft een partnership met alle agrarische hogescholen en de WUR