Opgaveformulier

Gegevens opdrachtgever
(indien afwijkend van bezoekadres)
(indien afwijkend van postadres)
Gegevens werknemer
(bij niet Nederlandse rekeningnrs)
Gegevens overeenkomst
(€)
(€)
(€)
(indien van toepassing)
Wet Ketenaansprakelijkheid
Zo ja
(van – tot en met)
Mogelijkheid tot toevoegen gescande documenten
Payroll laat ondernemers ondernemen

Payroll
Onze opdrachtgevers: