Adviseur omgevingsmanagement Discipline juridische zaken Hero

Manager Vergunningen en Strategisch Omgevingsmanagement

Werkervaring
Senior functie
Sta jij klaar voor een enorme interessante uitdaging? Ben jij die multi-disciplinaire projectmanager infrastructurele projecten? Kijk snel verder !!

Wat ga je doen

De Manager Vergunningen & Strategisch omgevingsmanagement (SOM) is verantwoordelijk voor het vergunningentraject en het strategisch omgevingsmanagement van het project ATHOS met als doelstelling het verkrijgen van de benodigde vergunningen, rechten en toestemmingen in lijn met de planning van het project. Deze manager stuurt specialisten aan en onderhoudt proactief contact met zowel interne als externe stakeholders gericht op het realiseren van de doelstelling. De Manager Vergunningen & SOM maakt deel uit van het kernteam ATHOS en rapporteert aan de Project Directeur. Wat zijn je taken? De taken en verantwoordelijkheden die bij deze functie horen, zijn als volgt:
 • Het aansturen van een klein team van vakspecialisten zoals juristen, coördinator omgevingsvergunning, coördinator zee-leiding en opslagvergunning, strategisch omgevingsmanager etc. en het fungeren als een klankbord voor de teamleden.
 • Vertegenwoordigen van het vergunningenspoor van ATHOS zowel intern als extern en het in die sporen bewaken van de afhankelijkheden t.a.v. een succesvol vergunningentraject en het management van de bijbehorende risico's.
 • Evenals SOM manager het vertegenwoordigen van het SOM plan van ATHOS zowel intern als extern en het SOM plan bewaken m.b.t. de afhankelijkheden t.a.v. de succesvolle uitvoering van het SOM plan en het management van de bijbehorende SOM risico's. - Actief samenwerken met collega’s van andere disciplines in het ATHOS projectteam. - Het voorbereiden en voeren van gesprekken met EZK en andere bevoegde gezagen over strategische onderwerpen. - Fungeren als opdrachtgever voor externe aannemers voor de workstream vergunningen & SOM en het bewaken van de prestaties van de gecontracteerde partij(en). - Zorgdragen voor specifieke Vergunningen & SOM issues binnen het project en het juiste draagvlak en gewicht krijgen. - Onder aandacht brengen van zaken die de projectplanning, kwaliteit of kosten kunnen beïnvloeden. Benodigde hulp op tijd in schakelen. - Input leveren aan de maandelijkse rapportage aan de stuurgroep van ATHOS in afstemming met de Project Directeur. - Bewaken van voortgang van het Vergunningen & SOM team en het houden van regelmatig teamoverleg. - In kaart brengen van hoe en welke andere projectbeslissingen het vergunningentraject en SOM beïnvloeden. - Opzetten en bijhouden van het risicoregister en change control register. - Zorgdragen voor goede werkrelaties en communicatie met vergunningen & SOM team, het kernteam en vertegenwoordigers van de ATHOS partners.

Bert Camphuis

Senior Accountmanager Groene ruimte en milieu Velp
b.camphuis@aeres.nl 0615189137 Bert Camphuis
Bert Camphuis
Talent voor groei

Waar ga je dit doen

Vier bedrijven (Energie Beheer Nederland, Gasunie, Havenbedrijf Amsterdam en Tata Steel IJmuiden) bereiden zich voor op de realisatie van een Carbon Capture Utilization and Storage-project (CCUS) in de regio Amsterdam/IJmuiden. Dit project omvat het ontwerp en de realisatie van een CO2-verzamelleiding, een onshore compressorstation, een offshore transportleiding en de installaties waarmee de afgevangen C02 in lege, onderzeese gasvelden wordt opgeslagen. Na ingebruikname zal naar verwachting 3,5- 7,5 miljoen ton CO2 per jaar van grote CO2-emitters worden verzameld, getransporteerd en opgeslagen. Partijen werken op dit moment aan de afronding van de concept select fase en staan aan de vooravond van de pre-FEED fase. Gedurende de pre-FEED fase worden de MER studies uitgevoerd en de vergunning aanvraag voorbereid om in 2023 een definitief investeringsbesluit te kunnen nemen.

Het projectteam is gevestigd in Utrecht. Na Corona wordt verwacht dat er onder andere ook vanuit Utrecht gewerkt gaat worden.

Wat heb je in huis

De ideale kandidaat herkent zichzelf in onderstaande:

 • Ervaring als projectmanager in grote infrastructurele projecten;
 • Ervaring in een complexe, multi-stakeholder, technische omgeving te werken;
 • Je kunt zowel zelfstandig prestaties leveren, maar ook als onderdeel van een team (teamspeler);
 • Sterke werkethiek en proactieve drive om deliverables op tijd op te leveren en heeft ook een goed ontwikkeld politiek bestuurlijk gevoel;
 • Sterke plannings-, organisatorische en leiderschapsvaardigheden;
 • Oplossingsgericht en is goed in staat om te werken onder tijdsdruk;
 • Bekwaam in het duidelijk en beknopt uitdrukken van ideeën om de juiste besluitvorming te faciliteren;
 • Ervaring/affiniteit met vergunningentrajecten, begrijpt de specifieke finesses en afhankelijkheden van dergelijke trajecten - Aantoonbare kennis en ervaring met SOM gedachtegoed;
 • Is in staat typische Vergunningen & SOM issues te herkennen en indien nodig hierin effectief te handelen.

Wat mag je verwachten

32-40 uur per week (max 1.680 per jaar of evenredig bij gedeelte van een jaar)

Aeres Agree heeft een partnership met alle agrarische hogescholen en de WUR