Omgevingscoördinator WarmtelinQ Hero
Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar twee Omgevingscoördinatoren als het gezicht en de contactpersonen voor de stakeholders binnen vier gemeenten in de regio van Leiden.

Wat ga je doen

In algemene zin is de omgevingscoördinator verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement binnen 1 tot 3 gemeenten in de regio Leiden. De omgevingscoördinator is het gezicht en de contactpersoon voor de stakeholders in zijn gebied. De opgave is om in korte tijd inzicht te krijgen in alle doelgroepen: Bestuurlijk, NGO’s, burgers en bedrijven en (mogelijke) activisten. In contact met stakeholders wordt informatie opgehaald (eisen, randvoorwaarden, wensen etc.) en wordt zoveel mogelijk informatie gedeeld om stakeholders in staat te stellen voor hun belang op te komen. Deze informatie kan worden gebruikt om in samenwerking met andere teamleden (bv techniek, vergunningen, zakelijk recht, communicatie) een strategie uit te werken. Een omgevingscoördinator hoeft niet alles zelf te doen, maar moet wel het overzicht hebben en regie voeren op de te volgen strategie. De volgende activiteiten worden van de omgevingscoördinator verwacht;

 • Opstellen omgevingsplan in samenwerking met de omgevingsanalist;
 • Ontwikkelen strategie en daaruit volgende gespreksagenda;
 • Voeren van gesprekken met stakeholders, al dan niet samen met collega uit andere discipline;
 • Verzamelen input stakeholders, toewerken naar gedragen oplossingen;
 • Opstellen, vullen en bijwerken omgevingsmonitor;
 • Afstemmen omgevingsactiviteiten met Omgevingsmanager, delen hoofdpunten, (gebiedsoverstijgende) issues;
 • Samenwerking met andere disciplines: communicatie, vergunningen, zakelijk recht, techniek.

Bert Camphuis

Senior accountmanager Groene ruimte en milieu Velp
b.camphuis@aeres.nl 0615189137 Bert Camphuis
Bert Camphuis
Talent voor groei

Waar ga je dit doen

WarmtelinQ realiseert een warmtetransportnet binnen de provincie Zuid-Holland. Het realiseren van een omvangrijke warmteleiding door een dicht bebouwde omgeving is een complexe aangelegenheid. De ontwikkeling en realisatie kennen vele interacties met bestuurders, vergunningverleners, grondeigenaren, bewoners en partijen in de warmteketen. Daarnaast kent het project WarmtelinQ (WLQ) een hoge technische complexiteit in een “drukke” boven- en ondergrondse fysieke omgeving. Regie houden op relaties is een van de belangrijke voorwaarden voor succes binnen het project.

De Omgevingscoördinator maakt deel uit het van Omgevingsteam van WarmtelinQ en rapporteert aan de Omgevingsmanager.

Binnen WLQ wordt gewerkt volgens de principes van Strategisch Omgevingsmanagement (SOM). Strategisch omgevingsmanagement is er op gericht – met respect voor de belangen van betrokken stakeholders (van bestuurders tot bewoners) – het project soepel te laten verlopen. Daarom kiest WLQ er voor tijdig in contact te komen met belanghebbenden, issues in beeld te brengen en gezamenlijk met belanghebbenden te zoeken naar belangen, kansen en oplossingen. De omgeving is erg belangrijk voor het project en per partij wordt nadrukkelijk een passende participatievorm gezocht. De omgeving is een kennisbron voor WLQ en door tijdig in contact te komen, kan het project gesteld staan voor de uitdagingen die er komen.

 

Je standplaats is Den Haag met als aandachtsgebied Leiden.

Wat heb je in huis

Om succesvol te zijn als Omgevingscoördinator heb je;

 • Ervaring binnen een (infrastructureel) project in een complexe omgeving met diverse stakeholders met uiteenlopende belangen;
 • Kennis van planologische procedures;
 • Ervaring in samenwerken met diverse projectdisciplines, waaronder techniek en communicatie;
 • Kennis van de principes van Strategisch Omgevingsmanagement;
 • Kennis van warmte is een pré.

 

Qua persoonlijkheid bezit je de volgende eigenschappen:

 • Goed luisteren en empathisch vermogen;
 • Inleven in de belangen en standpunten van anderen;
 • Betrouwbaar en integer; afspraken nakomen;
 • Open staan voor oplossingen die mogelijk anders zijn dan de eigen voorstellen;
 • Communicatief vaardig en zich kunnen verplaatsten in de wereld van anderen;
 • Schriftelijk goed onderlegd. Sterk in het schrijven van zakelijke brieven en het opstellen van rapporten en (project)plannen;
 • Een uitstekende organisatiesensitiviteit en een goed gevoel voor timing van processen en activiteiten;
 • Gevoel voor het politieke ‘spel’ in de regio;
 • Gemakkelijk in het leggen van nieuwe contacten en in staat zijn bestaande contacten zorgvuldig te onderhouden (netwerker en bruggenbouwer);
 • In staat partijen met elkaar in contact te brengen zodat er een productieve dialoog ontstaat;
 • Goed kunnen onderhandelen. In staat deals te sluiten;
 • Een helicopterview hebben. In staat de situatie snel te overzien en bijzaken en hoofdzaken kunnen onderscheiden;
 • Proactief en in staat verschillende inhoudelijke terreinen binnen het projectteam te betrekken en ervoor zorgen dat de output op tijd wordt geleverd;
 • Een echte teamspeler zijn, met een oprechte interesse in mensen.

Wat mag je verwachten

Voor deze fase van het project is de gevraagde inzet 2 tot 3 dagen in de week. In het verdere verloop van het project is een inzet van 4 tot 5 dagen per week noodzakelijk. De huidige verwachting hiervoor is begin volgend jaar. Je mogelijkheid om in deze urenopschaling te kunnen voorzien is een pré.

Het van Omgevingsteam van WarmtelinQ valt onder de afdeling Omgevingsmanagement West. In deze afdeling komen de disciplines Grondzaken, Juridische zaken, Tracébeheer en Toezicht samen. De afdeling bestaat uit een team van ongeveer 45 medewerkers, die binnen hun omgeving proactief acteren binnen projecten en op activiteiten die de veilige ligging van ons netwerk bedreigen.

 

Bert Camphuis

Senior accountmanager Groene ruimte en milieu Velp
b.camphuis@aeres.nl 0615189137 Bert Camphuis
Bert Camphuis

Aeres Agree heeft een partnership met alle agrarische hogescholen en de WUR