Regiohoofd terreinen Hero

Ben je financieel graag betrokken bij beheer van landschappen en kan jij meepraten met de verschillende partijen als teamleiders, vrijwilligers, ecologen, boswachters? Dan is dit je kans als regiohoofd terreinen!

Wat ga je doen

Regiohoofd terreinen is in eerste instantie interim klus. Je zal samen met je collega regiohoofd 3 bestaande regio’s gaan beheren. Je collega neemt de overall leiding en zal de hiërarchische leiding aan de medewerkers voor zijn rekening nemen. De meer financiële taken komen bij jou.


Verdere taken als regiohoofd terreinen:

 • Stel je regionale begroting op ten aanzien van zijn resultaatgebieden (natuurbeheer, recreatie, beheer derden objecten) en ben je verantwoordelijk voor uitvoering en doelrealisatie;
 • Binnen de regio budgetverantwoordelijke en is verantwoordelijk voor de aanlevering van informatie voor begroting, jaarrekening en jaarverslag;
 • Ben je verantwoordelijk voor terreininkomsten en een optimale benutting van subsidiemogelijkheden binnen de regio;
 • Ben je binnen de regio verantwoordelijk voor faciliteren (mogelijk maken, zorgen voor werkzaamheden) van vrijwilligerswerk;
 • Ben je binnen de regio verantwoordelijk voor werkprocessen en het zoeken van synergie met de andere regio’s en afdelingen en een heldere  taakverdeling/opdrachtverstrekking;
 • Ontwikkel je tactisch en operationeel beleid en planning voor de regio;
 • Volg je maatschappelijke en regionale ontwikkelingen, gebiedsprocessen en vertaalt deze naar de organisatie als geheel en de regio in het bijzonder;
 • Lever je een bijdrage en is opdrachtgever voor de ontwikkeling van beleid en de (deel)regiovisies voor de andere afdelingen;
 • Initieer je projecten en draag je die in goed overleg over aan het team;
 • Zorg je samen met de afdelingshoofden, vrijwilligers, de regiohoofden en teamleider voor invoering en uitvoering van de koers zoals vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan;
 • Ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van verdienmodellen om uitgaven en inkomsten binnen de regiobudgetten met elkaar in evenwicht te brengen en houden;
 • Ben je onderdeel van het MT+ (regio- en afdelingshoofden, de directeur-bestuurder en teamleider)

Doorontwikkeling van de regio

 • Signaleer je ontwikkelingen en kansen, onder meer als het gaat om nieuwe verdienmodellen, fondsenwerving, externe financiering en initiatieven om het beleid sterker uit te voeren;
 • Ben je binnen de regio verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het terreinbeheer (zowel wat betreft natuur, recreatie als beheerobjecten);
 • Geef je adviezen over de ontwikkeling van het organisatiebeleid en ben je binnen de regio verantwoordelijk voor de realisatie daarvan.

Zichtbaarheid en invloed in (boven)regionale netwerken en omgeving

 • Ben je samen met de directeur-bestuurder verantwoordelijk voor belangenbehartiging in het (boven)regionale externe netwerk (overheden, natuurbeschermingsorganisaties, bedrijfsleven, fondsen en sponsoren);
 • Fungeer je als eerste aanspreekpunt binnen de regio en is regionaal, en waar relevant bovenregionaal, verantwoordelijk voor externe contacten;
 • Vertegenwoordig je de organisatie actief in lopende gebiedsprocessen en informeert regioteam en directeur-bestuurder hierover actief;
 • Ben je zowel in- als extern een duidelijke zichtbare ambassadeursfunctie;
 • Is in voorkomende gevallen opdrachtgever voor de afdeling MCF (boswachter Communicatie) voor specifieke externe communicatie;
 • Neem je deel aan regio-overstijgend overleg met andere regiohoofden en regiobeheerders.

Overig

 • Verricht je overige voorkomende werkzaamheden op het eigen vakgebied;
 • Kan je worden gevraagd om incidenteel in avonden en weekenden te werken; het gaat dan om bijv. evenementen, vergaderingen, bewonersbijeenkomsten of crisissituaties.

Veel taken in deze vacature? Ja dat klopt. De functie zal inderdaad vorm moeten krijgen en de taken worden afgestemd met de juiste medewerker. 

Bert Camphuis

Senior Accountmanager Groene ruimte en milieu Velp
b.camphuis@aeres.nl 0615189137 Bert Camphuis
Bert Camphuis
Talent voor groei

Waar ga je dit doen

Je zal zowel binnen als buiten actief zijn bij een organisatie die zich inzet voor de natuur in de drukste provincie van Nederland. Zij zijn een stichting van en voor natuurliefhebbers. Hun 65 medewerkers zetten zich elke dag in voor de natuur. Deskundige, enthousiaste medewerkers, met een groen hart. Dat doen we voor de natuur, en voor jou.

Wat heb je in huis

Als regiohoofd terreinen ben je besluitvaardig, resultaatgericht, ondernemend en stressbestendig maar kan je ook goed organiseren, netwerken, onderhandelen en leidinggeven. Verder:

 • Heb je kennis van bos en natuurbeheer;
 • Kan je goed samenwerken;
 • Heb je ervaring met het financiële deel van de functie;
 • Heb je kennis op het gebied van publieksparticipatie en lokaal omgevingsmanagement.

Wat mag je verwachten

Afhankelijk van je beschikbaarheid, kennis en kunde, zal de termijn en dienstverband vorm gegeven worden. Je zal een grote mate van vrijheid hebben en veel verantwoordelijkheid. Heb jij een groen hart en kennis die kan en wil aanpakken? Solliciteer dan als regiohoofd terreinen.

Bert Camphuis

Senior Accountmanager Groene ruimte en milieu Velp
b.camphuis@aeres.nl 0615189137 Bert Camphuis
Bert Camphuis

Aeres Agree heeft een partnership met alle agrarische hogescholen en de WUR