Kwaliteit en veiligheid staan voorop. Daarom is Aeres Agree:

  • NEN 4400-1 gecertificeerd
  • Aangesloten bij de NBBU
  • VCU gecertificeerd

Aeres Agree is NEN 4400-1 gecertificeerd

Sinds 2007 is er een onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen: de NEN 4400-1 van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Gecertificeerde bedrijven zijn gecontroleerd op de juiste afdrachten van belastingen en sociale premies. Ook is gecontroleerd of de identiteit van de werknemers door het bedrijf is vastgesteld en of deze werknemers tijdens de arbeidsperiode gerechtigd waren om te werken in Nederland. Voor meer informatie over de NEN 4400-1 en Stichting Normering Arbeid klik op onderstaande button.

NBBU

Aeres Agree is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU), een brancheorganisatie in de uitzendbranche en flexmarkt. De NBBU behartigt de collectieve belangen van meer dan 900 uitzendbureaus en flexorganisaties en ziet erop toe dat haar leden betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn die de wet- en regelgeving in acht nemen. NBBU-leden moeten beschikken over het SNA-keurmerk. Hiermee is gewaarborgd dat zij voldoen aan de wet- en regelgeving. Klik op onderstaande button voor de meest recente versie van de NBBU cao.

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid (VG) Checklist Uitzendkrachten

Aeres Agree vindt het belangrijk om, in samenwerking met haar opdrachtgevers, het mogelijk te maken dat werknemers veilig en gezond werken. Met het VCU certificaat laat Aeres Agree als werkgever zien dat haar VGM-beheerssysteem voldoet aan de eisen die VCU hieraan stelt. Klik op onderstaande button voor het VCU certificaat.

Aeres Agree heeft een partnership met alle agrarische hogescholen en de WUR