Sector Groen onderwijs

Onze banen in het groen onderwijs

Groen onderwijs richt zich op educatie in de landbouw, natuurlijke hulpbronnen, milieuwetenschappen, tuinbouw, dierwetenschappen en aanverwante vakgebieden. Het doel van groen onderwijs is om studenten kennis en praktische ervaring bij te brengen op het gebied van plantkunde, dierkunde, bodemkunde, agribusiness, voedselwetenschap, bosbouw, landschapsarchitectuur en duurzame ontwikkeling.

Groen onderwijs speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van duurzaamheid, landbouwinnovatie en milieubewustzijn. Het bereidt studenten voor op een loopbaan in de groene sector. Daarnaast kan groen onderwijs ook bijdragen aan het bevorderen van een beter begrip van de relatie tussen mens en natuur en het belang van het behoud van natuurlijke hulpbronnen voor toekomstige generaties. Groen onderwijs wordt aangeboden op verschillende niveaus, waaronder basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs.

Welke type functies zijn er binnen het onderwijs? Een school is opgebouwd uit verschillende functies en componenten die samen zorgen voor het functioneren van het onderwijsproces en het bieden van een leeromgeving voor studenten. Dit zijn onderwijs gevend personeel, onderwijs ondersteunend personeel en leidinggevend personeel. Daarnaast kunnen er ook specifieke functies zijn die specifiek zijn voor bepaalde onderwijsinstellingen, zoals laboratoria voor praktijkgericht onderzoek.

Aeres Agree heeft als doel bij te dragen aan het onderwijs. Dit doet team groen onderwijs door het werven en selecteren van onderwijzend en ondersteunend personeel. Vanuit het netwerk en ervaring van de overige sectoren, zijn zij sterk in het leveren van docenten met ervaring, zij-instromers en hybride docenten. Onze consultants hebben zelf voor de klas gestaan en kunnen hierdoor het juiste gesprek voeren met zowel de school als de docent. Ook het detacheren en begeleiden van (on)bevoegd onderwijspersoneel is een specialisatie vanuit Agree.

Aeres Agree is als onderdeel van de Aeres groep nauw betrokken bij de verschillende mbo- en hbo- opleidingen. Team groen onderwijs verzorgt trainingen aan leerlingen, studenten en personeel over alle onderwerpen omtrent de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan thema’s als cv, motivatiebrief, LinkedIn, sollicitatietips, etc. Tevens verzorgen we deze trainingen ook op andere onderwijsinstituten als de Wageningen Universiteit, HAS Green Academy, InHolland, Van Hall Larenstein en Yuverta. Via beurzen, themadagen en career days betrekken we Aeres Agree bij de ontwikkelingen in onderwijsland en vice versa.


"Ons doel is de beste medewerker voor het onderwijs te vinden, zowel voor onderwijsgevende, onderwijsondersteunend of leidinggevende functies."

Mirthe von den Hoff, Team Onderwijs

Hoe zien de trends en ontwikkelingen in het groene onderwijs eruit?

Toenemende focus op duurzaamheid: met de groeiende bezorgdheid over klimaatverandering, milieubescherming en duurzame ontwikkeling, zal groen onderwijs een grotere nadruk leggen op het bevorderen van duurzaamheidspraktijken. Studenten worden opgeleid om oplossingen te vinden voor milieuproblemen, zoals hernieuwbare energie, waterbeheer, biodiversiteit en circulaire economie.

Technologische vooruitgang: technologie speelt een steeds grotere rol in groen onderwijs. Dit bestaat uit het gebruik van geavanceerde landbouwtechnologieƫn, remote sensing, big data-analyse en precisielandbouw.

Samenwerking met de industrie: groen onderwijs werkt nauwer samen met de industrie en de landbouwsector. Dit kan de vorm aannemen van stages, leer-werktrajecten, samenwerkingsprojecten en gastcolleges door professionals uit de sector. Deze samenwerking stelt studenten bloot aan real-world scenario's en helpt hen relevante vaardigheden en ervaring op te doen.

Globalisering van groen onderwijs: gezien de mondiale aard van milieuproblemen, richt groen onderwijs zich steeds meer op internationale perspectieven en samenwerking. Er wordt aandacht besteed aan mondiale landbouw- en voedselsystemen, internationale milieukwesties en de uitwisseling van kennis en beste praktijken tussen verschillende landen.

Aeres Agree heeft een partnership met alle agrarische hogescholen en de WUR