Sector Agribusiness

Onze banen in de Agribusiness

Aeres Agree is specialist als het gaat om talenten aan een passende baan helpen in de agrarische sector. Zowel jonge talenten als ervaren professionals kunnen bij ons terecht voor hun carrièrestap in de agribusiness. We richten ons hierbij grotendeels op de agrarische periferie (het agro bedrijfsleven, de toeleveranciers, de techniek, de zuivel- en voederindustrie), maar ook in de primaire sector (zoals tuinbouw, akkerbouw, open teelten, glastuinbouw, paddenstoelenteelt en veehouderij zoals melkvee-, varkens- en pluimveehouderijen). Hierbij bemiddelen we in vaste banen op minimaal hbo-niveau. Door onze kennis van de sector agribusiness, ons grote netwerk en de intrinsieke motivatie om kandidaten en klanten te helpen aan de juiste baan en aan de juiste werknemer zijn we succesvol in ons vakgebied.

De Nederlandse agrarische sector kenmerkt zich door een open economie. De combinatie van een gunstige ligging in een delta met veel zoet water en vruchtbare grond maken Nederland tot een succesvol voedselproducerend en -exporterend land. Dankzij de kennis en kunde van de agrarische sector heeft Nederland een vooraanstaande positie opgebouwd. De wereldwijde toenemende vraag naar duurzame topkwaliteit heeft de Nederlandse agrarische sector tot wereldspeler van formaat gemaakt.

"Met mijn kennis van de sector agribusiness en mijn passie om te verbinden ben ik gedreven om je te helpen bij het vinden van de duurzame match!"

Alies Haange, Senior Consultant Agribusiness

Het zal niemand ontgaan zijn dat de sector met grote uitdagingen te maken heeft gehad en gaat krijgen. Door onder andere veranderende wetgeving zoals de stikstofcrisis, veranderende regelgeving met betrekking tot gewasbescherming en derogatie. Daarnaast vormt de veranderende wens van de consument een uitdaging. Deze gaat langzaamaan steeds meer waarde hechten aan transparantie, duurzaamheid en gezonde voeding. De coronapandemie heeft dit besef alleen maar aangewakkerd. De Nederlandse land- en tuinbouw kan een voortrekkersrol vervullen, deze voortrekkersrol zien wij terug in onze kandidaten. De kandidaten met wie wij in gesprek gaan zien nog steeds toekomst in de prachtige sector en zijn hierbij vernieuwend en innoverend en laten een groot doorzettingsvermogen zien. 

We zien dit ook terug in de arbeidsmarkt. Er is grote vraag naar minimaal hbo-opgeleid personeel, met name in de periferie van de sector, waarbij het aanbod van banen zeer divers is. Onze verwachting is dat de krapte op de agrarische arbeidsmarkt, ondanks of misschien zelf dankzij deze uitdagingen, voorlopig zal blijven bestaan.

Aeres Agree heeft een partnership met alle agrarische hogescholen en de WUR