Anti discriminatiebeleid

Onze bedrijfsvoering is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn. Wij hebben hiervoor een anti discriminatiebeleid opgesteld. 

 

Aeres Agree heeft een partnership met alle agrarische hogescholen en de WUR